Dlaczego my?

Wiele osób w konfrontacji ze zdarzeniem losowym, jakim jest szkoda komunikacyjna i jej skutki myśli, że to nic skomplikowanego. Owszem bywa tak czasami, o ile nie zależy nam na czasie likwidacji szkody i pieniądzach. Jednak, kiedy przyjrzymy się bliżej procedurom likwidacji szkody i jej końcowym efektom nasuwa się jeden wniosek – poszkodowany nie ma szans na w 100% uczciwą obsługę. Zarówno w szkodach z autocasco jak i z odpowiedzialności cywilnej nieczytelność procedur pozwala na indywidualną interpretację stosowaną przez pracowników towarzystw ubezpieczeniowych. W tym pojedynku poszkodowany przegrywa ze względu na brak wiedzy, a co za tym idzie argumentów do obrony swojego stanowiska. W ten sposób poszkodowany staje się pokrzywdzonym i często w desperacji poczynań rozmiar szkody niepotrzebnie wzrasta i generowane są koszty nie do odzyskania. Na pytanie dlaczego my? Odpowiedź jest prosta – znajomość przepisów prawa, procedur stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, środków nacisku oraz organów nadzorujących i kontrolujących pracę towarzystw ubezpieczeniowych, to owoce wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas obsługi szkód i zagadnień z nimi związanych. W konfrontacji ze szkodą i jej skutkami nie zadajemy sobie pytania czy? Tylko ile? pieniędzy należy się jako zadośćuczynienie za szkody wywołane skutkami zdarzenia. Wiemy wiele i ciągle uzupełniamy swoją wiedzę u źródeł. Myślę, że to główny argument i odpowiedź na pytanie dlaczego my?.
• Prawidłowa wycena wartości pojazdu.
• Precyzyjne określenie zakresu uszkodzeń.
• Dokładne skalkulowanie kosztów naprawy zgodne z technologią producenta.
• Rozliczenie szkody metodą pozostałości z uwzględnieniem wszystkich elementów wyposażenia i uszkodzeń.
• Wyliczenie ubytku handlowego pojazdu w wyniku przeprowadzonej naprawy.
• Wszystkie należne składniki odszkodowania wynikające; z ubytku na zdrowiu, strat w uszkodzonym mieniu, utraconych dochodach i konsekwencji wywołanych wyłączeniem pojazdu z ruchu.
Są to składowe mające wpływ na końcowy wynik ekonomiczny likwidacji szkody i satysfakcję poszkodowanego oraz poczucie rzetelnej obsługi.